Top
Telegram Instagram

الو بوش

نماینده رسمی بوش سرویس

                                                                                                

 

برنده شوید

در جشنواره برنده شوید شما با خرید هر کدام از ماشین ظرفشویی های داخل مجموعه الو بوش بدون

قرعه کشی برنده یکدستگاه اتوی مو بوش می شوید.

در این جشنواره شما با خرید ماشین ظرفشویی بوش موقع تحویل گرفتن کالای خود درب منزل 

اتوی موی نفیس بوش به صورت هدیه از راننده تحویل می گیرید.

 

 

جشنواره برنده شویداین جشنواره به پایان رسیده است.